Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2021

Opublikowano 2021-04-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Celem konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami.

Do konkursu można zgłaszać rzeźby i płaskorzeźby, grafiki, wyroby kowalstwa artystycznego i plecionkarskie oraz inne wyroby rękodzieła artystycznego. 

Prace należy przesyłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Nagrody
• I miejsce: 4.500 zł
• II miejsce: 2.500 zł
• III miejsce: 1.500 zł
• Nagroda internautów: 1.500 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 czerwca 2021 r.

Strona konkursu