I Ogólnopolski Konkurs Sztuki Sakralnej OKSSa 2021

Opublikowano 2021-08-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Maria i Marta z siedzibą we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Fundacja Maria i Marta zaprasza wszystkich twórców, profesjonalistów i amatorów, których wrażliwość pozwala tworzyć wysokiej jakości dzieła w sferze tak specyficznej jak sacrum, do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Sakralnej OKSSa 2021. 

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Macierzyństwo Maryi”.

Dopuszczone są wszelkie techniki plastyczne dwuwymiarowe, czyli m.in. malarstwo, rysunek, grafika, grafika warsztatowa (poligrafia artystyczna), grafika komputerowa, typografia, fotografika artystyczna, witraż płaszczyznowy.

Do konkursu można zgłaszać prace stworzone w latach 2016 – 2021.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem. 

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 października 2021 r.

Nagrody
• I miejsce – 15.000 zł
• II miejsce – 8.000 zł
• III miejsce – 5.000 zł
• 3 wyróżnienia po 1.000  zł

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w grudniu 2021 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Strona konkursu