Ogólnopolski konkurs na projekt plakatu 60. Września Jeleniogórskiego 2018

Opublikowano 2018-03-16

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, Jeleniogórskie Centrum Kultury oraz Miasto Jelenia Góra.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat 60. Września Jeleniogórskiego – cyklicznej imprezy kulturalnej w Jeleniej Górze.

Celem konkursu jest wyłonienie stojącego na wysokim poziomie artystycznym projektu plakatu, który będzie towarzyszył obchodom 60. Września Jeleniogórskiego 2018 i stanie się plastyczną wizytówką imprezy. Plakat powinien nawiązywać do tradycji i tożsamości Miasta Jelenia Góra.

Prace należy dostarczyć do Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze w formie papierowej (format B1) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
• Grand Prix: 3.000 zł
• 2 wyróżnienia po 800 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-31