Ogólnopolski konkurs na plakat RYZA 2023

Opublikowano 2023-01-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat nawiązujący do hasła „online/offline”.

W tegorocznej edycji konkursu poruszamy wątek świata wirtualnego i świata rzeczywistego. Zachęcamy młodzież do głębszej refleksji na temat życia w trybie “online/offline”.

Plakat można wykonać wykorzystując techniki tradycyjne: rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa, kolaż lub techniki cyfrowe: grafika komputerowa, fotografia, fotomontaż. Techniki można mieszać i łączyć ze sobą.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

Plakat należy przesłać w postaci papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Prace należy dostarczyć do 24 lutego 2023 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów konkursu.

Strona konkursu