Ogólnopolski Konkurs im. Tomasza Marciniaka „Chełmno komiksem malowane”

Opublikowano 2018-12-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Chełmiński Dom Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Konkurs skierowany jest do wszystkich ZAKOCHANYCH (bez ograniczenia wieku). Zadaniem uczestników jest wykonanie komiksu nawiązującego do Chełmna jako miasta zakochanych. Temat prac może odwoływać się do historii, legend, zabytków, może dotyczyć również wydarzenia z życia autora lub zasłyszanego opowiadania. Akceptujemy również prace przedstawiające fikcyjne historie tworzone w oparciu o fakty, jednak fabuła musi być ściśle związana z Chełmnem.

Dopuszczalne techniki: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa. Format A4, układ pionowy. Objętość do 10 stron.

Komiks można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Chełmińskiego Domu Kultury. Termin składania prac upływa 31 stycznia 2019 roku o godz. 15:00.

Nagrody
• I miejsce: 1.000 zł
• II miejsce: 600 zł
• III miejsce: 400 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-26