Ogólnopolski Konkurs Artystyczny ZAKŁÓCENIA / Apoptoza

Opublikowano 2019-02-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Sztuki, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów (do 5 lat od ukończenia studiów) uczelni artystycznych.

Opis
Tematem konkursu jest APOPTOZA.

Termin apoptoza, choć zaczerpnięty z biologii i genetyki, w przypadku tegorocznej edycji konkursu ZAKŁÓCENIA, posłuży do rozważań o charakterze egzystencjalnym. Metafora apoptozy stanie się tematem prac artystycznych, będących próbą integracji wiedzy z pola nauki, sztuki, religii i etyki, podjętą w celu szerszego zrozumienia zjawisk o charakterze społecznym. Nasz ogląd świata, z konieczności zindywidualizowany i fragmentaryczny, poddany zostanie próbie odnalezienia innych punktów widzenia. Apoptozę zbada najmłodsze pokolenie twórców, konfrontując własne wizje i refleksje ze spojrzeniami członków jury konkursu.

Do konkursu można zgłaszać:
- prace z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, rysunek, grafika, fotografia, komiks, wideo, rzeźba, instalacja, obiekt, performance lub dokumentacja i opis, projekty intermedialne, multimedialne),
- teksty literackie i krytyczne (maks. 25 tysięcy znaków ze spacjami),
- projekty społeczne i edukacyjne (dokumentacja wydarzeń już zrealizowanych lub projekty przyszłych działań wraz ze scenariuszami).

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Nagrody
Pula nagród wynosi 8.000 zł.

Finaliści wezmą udział w wystawie pokonkursowej w Centrum Sztuki Współczesnej SOLVAY w Krakowie.