Ogólnopolska Wystawa Sztuki 47. SALON ZIMOWY

Opublikowano 2022-09-05

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: 
- Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki „pARTja” w Radomiu,
- Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
- Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”,
- Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.

Uczestnicy
Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów.

Zasady konkursu w skrócie

Ogólnopolska Wystawa Sztuki 47. SALON ZIMOWY odbędzie się w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. 

Organizatorzy Salonu, pomni chlubnych tradycji związanych z tą wystawą, zwracają się do szerokiego kręgu Twórców o nadesłanie na kolejną edycję Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki – 47 Salon Zimowy swoich dzieł, które pozwolą na określenie współczesnych nurtów w polskich działaniach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinach: malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba.

Każdy autor może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy prace. 

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Opłata za udział w konkursie wynosi 100 zł.

Nagrody
• Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 20.000 zł
• Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego: 10.000 zł
• Nagroda Prezydenta Miasta Radomia: 7.000 zł
• Nagroda fundowana przez Prezesa Firmy Konrem-Met: 6.000 zł
• Nagroda fundowana przez Wojciech Janika: 4.000 zł
• Nagroda fundowana przez Prezesa Firmy Masarskiej Krawczyk: 4.000 zł
• Nagroda fundowana przez Prezesa Firmy Siro: 4.000 zł
• Dwa wyróżnienia: 1.500 zł
• Nagroda Dziekana Wydziału Sztuki w postaci wystawy indywidualnej w Galerii Akademickiej Rogatka

Termin
Zgłoszenia będa przyjmowane do 31 października 2022 r.

Regulamin konkursu
Regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.