Advertisement

Advertisement

„Nowy wymiar sztuki” konkurs SkribiArt

Opis

26.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest firma 3dArtech z siedzibą w Kielcach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac, które zostaną zrealizowane w technologii druku 3d, jako przestrzenne panele artystyczne.

Wybór tematyki pracy jest całkowicie dowolny. Projekt powinien mieć charakter linearny. 

Projekt należy przesłać w wersji elektronicznej (jpg, svg).

Każdy uczestnik może zgłosić trzy prace.

Termin 
Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2023 r. 

Nagrody
Jury wyłoni trzy prace, które zostaną zrealizowane w technologii SkribiArt i przekazane zwycięzcom w formie paneli dekoracyjnych.

Strona konkursu