Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie – o Nagrodę Artystyczną UAP

Opublikowano 2017-11-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć studenci kierunku malarstwo, od drugiego roku studiów, na państwowych wyższych uczelniach plastycznych w Polsce, a także absolwenci tych uczelni, którzy ukończyli studia na kierunku malarstwo w latach 2015 i 2016.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 do 6 obrazów z lat 2016-2018.

Obrazy mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej. Żaden z boków nie może być dłuższy niż 200 cm.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
W konkursie zostanie przyznana Nagroda Artystyczna UAP w wysokości 10 000 złotych, oraz około dwudziestu wyróżnień w postaci udziału w wystawie konkursowej w Poznaniu i Pile. Wszyscy finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-03-02
Strona konkursu nowyobraz.uap.edu.pl/