NOTO – Międzynarodowy Konkurs Studencki im. Józefa Czapskiego

Opublikowano 2018-01-09

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Katedra Multimediów Wydziału Sztuki Uniwersytetu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Koło Naukowe Kwadrat oraz Fundacja Sztuki Współczesnej NOTO ART.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów szkół i kierunków artystycznych wyższych uczelni w Polsce i za granicą, a także do absolwentów wyższych szkół artystycznych (dwa lata po zakończeniu I lub II stopnia studiów).

Opis

Konkurs jest częścią projektu Noto Art, który realizowany jest od 2012 roku. Jego zadaniem jest popularyzacja idei intymnej notacji. Ukazanie poprzez konkurs zeszytowych zapisów pozwala także na nietypowy podgląd aktualnych tendencji w sztuce i życiu społecznym młodych artystów. 

Hasłem przewodnim konkursu jest słowo POCZĄTEK, rozumiane między innymi jako: start, młodość, inicjacja, narodziny koncepcji, rozpoczęcie dzieła, liniowa narracja, tajemnica oraz czas będący miarą rzeczy.

Do konkursu można zgłaszać Notatniki w formie zeszytu, notesu lub sczepionych kartek, wygodnych w przeglądaniu. Dopuszczone są wszelkie formy kreacji na papierze, takie jak rysunek, malarstwo, kolaż, fotografia,
rękopis, wydruk, odbitki ksero, druk cyfrowy, wklejki, cięcie, składanie papieru itp. 

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Nagroda Główna Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: 1.000 zł
Nagroda Fundacji Noto Art: 600 zł
Inne nagrody i wyróżnienia.

Najlepsze prace zostaną pokazane na wystawie w Muzeum Narodowym w Krakowie w Pawilonie Józefa Czapskiego.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-14
Strona konkursu noto.up.krakow.pl/