„Nordalicus 2018” konkurs promujący kulturę skandynawską

Opublikowano 2018-10-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla studentów uczelni wyższych.

Opis
Przedmiotem konkursu jest projekt bądź koncepcja projektowa siedziska inspirowanego szeroko pojętą estetyką i dorobkiem kulturalnym krajów skandynawskich. 

Projekt powinien:
a) promować estetykę krajów skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Islandia),
b) nawiązywać do dorobku kulturalnego krajów skandynawskich (również w dziedzinie wzornictwa).

Forma projektu może być dowolna (rysunek odręczny, techniczny, wizualizacja komputerowa, zdjęcia modelu).

Pracę konkursową można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 1.500 zł i dyplom
• II nagroda: 900 zł i dyplom
• III nagroda 600 zł i dyplom Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-01-07