„Nordalicus 2017” konkurs promujący kulturę skandynawską

Opublikowano 2017-10-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla studentów kierunków projektowych i artystycznych w Polsce.

Opis
Przedmiotem konkursu jest plakat lub seria plakatów inspirowanych szeroko pojętą kulturą skandynawską.
Praca konkursowa powinna:
• promować literaturę, sztukę, teatr, film krajów skandynawskich (Dania, Norwegia, Szwecja),
• wzbudzać zainteresowanie kulturą skandynawską,
• nawiązywać do dorobku kulturalnego krajów skandynawskich.

Miejscem składania prac jest portiernia ASP w Katowicach.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• I nagroda: 1.500 zł, dyplom, statuetka festiwalu Nordalia
• II nagroda: 900 zł, dyplom, statuetka festiwalu Nordalia
• III nagroda 600 zł, dyplom, statuetka festiwalu Nordalia