Nagroda Fundacji Grey House

Opublikowano 2017-06-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Grey House Szara Kamienica z siedzibą w Krakowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział studenci V roku kierunków artystycznych wyższych uczelni (bez limitu wieku) oraz absolwenci tych kierunków w wieku do 30 lat.  

Opis

Konkurs krakowskiej Fundacji Szara Kamienica zaplanowany jest jako impreza cykliczna, popularyzująca najwybitniejsze dokonania polskich artystów w szerokim spektrum dziedzin: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, video i nowe media. Poprzez wyłonienie najbardziej intrygującej i najciekawszej osobowości twórczej wśród młodych, rozpoczynających dopiero swoją karierę̨ artystów, Fundacja chce propagować nowatorskie, odmienne od już̇ istniejących działania, charakteryzujące się̨ bądź wyjątkowym poziomem realizacji, bądź poszukiwaniem indywidualnego sposobu artystycznej wypowiedzi. 

Prace można zgłaszać w pięciu kategoriach:
1) malarstwo,
2) grafika,
3) rzeźba,
4) fotografia,
5) nowe media (video, instalacje, sztuka cyfrowa, performance).

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Nagrodą jest jednorazowe stypendium w wysokości 5.000 zł oraz wystawa indywidualna w Galerii Szara Kamienica w Krakowie.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-15