Advertisement

Advertisement

Młodzi na Start 2023

Opis

15.03.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie – studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, pasjonaci sztuki, zawodowi projektanci oraz nieformalne grupy projektowe.

Zasady konkursu w skrócie 

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Ślad”.

Zadaniem tegorocznego konkursu jest odpowiedź na pytanie, czym dla Ciebie jest ślad, jak go określisz w swojej pracy. Czy będzie to świadomy ślad narzędzi, którymi się posługujesz, czy może cytat z przeszłości. Odcisnąć piętno, utrwalić, zostawić coś po sobie, oznaczyć, odbić, wywrzeć wpływ, pozostawić znak: chcemy odnaleźć w konkursowych pracach któryś z tych synonimów odnoszących się do hasła konkursowego.

Praca konkursowa powinna:
- dotyczyć zadanego tematu,
- być wykonana w skali 1:1, z odpowiednich materiałów docelowych i z zachowaniem należytej staranności,
- spełniać podstawowe warunki techniczne, w tym bezpieczeństwa prawidłowego montażu i użytkowania.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 20.000 zł.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas festiwalu Gdynia Design Days.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2023 r.

Strona konkursu