Młodzi na start 2021

Opublikowano 2021-03-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie – studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, pasjonaci sztuki, zawodowi projektanci oraz nieformalne grupy projektowe.

Opis 
Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Motyw przewodni”.

“ Wszystko co nas otacza ma swój motyw przewodni, np. obraz – kompozycję, podróż – drogę, film – fabułę. Ujmij w swojej pracy konkursowej odpowiedź na pytanie, jaki motyw przewodni ma Twój zgłoszony projekt.

Praca konkursowa powinna:
- dotyczyć zadanego tematu,
- być wykonana w skali 1:1, z odpowiednich materiałów docelowych i z zachowaniem należytej staranności,
- spełniać podstawowe warunki techniczne, w tym bezpieczeństwa prawidłowego montażu i użytkowania.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 20.000 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2021 r.

Strona konkursu