Młodzi na start 2020

Opublikowano 2020-09-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie: studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, zawodowi projektanci lub nieformalne grupy projektowe złożone z takich osób – pod warunkiem, że działają na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Opis 
Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „Design XXI w.”.

Czym jest design przyszłości, na jakie pytania będzie odpowiadał, jakie materiały będą dla niego charakterystyczne, co będzie ważniejsze: mieć czy być, minimalizm: wybór czy konieczność.

Praca konkursowa powinna:
- dotyczyć zadanego tematu,
- być wykonana w skali 1:1, z odpowiednich materiałów docelowych i z zachowaniem należytej staranności,
- spełniać podstawowe warunki techniczne, w tym bezpieczeństwa prawidłowego montażu i użytkowania,
- powstać w ciągu ostatnich trzech lat (praca nie może wcześniej brać udziału w innych konkursach). 

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 20.000 zł.

Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Centrum Designu Gdynia.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2020 r.

Strona konkursu

Informacja o wznowieniu konkursu znajduje się tutaj.