Młodzi na start 2019

Opublikowano 2019-01-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie: studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, zawodowi projektanci lub nieformalne grupy projektowe złożone z takich osób – pod warunkiem, że działają na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Opis 
Temat tegorocznej edycji konkursu: „Mój design. Zaprojektuj dowolną formę użytkową”.

Praca konkursowa powinna:
- dotyczyć zadanego tematu,
- być wykonana w skali 1:1, z zachowaniem należytej staranności,
- spełniać podstawowe warunki techniczne, w tym bezpieczeństwa prawidłowego montażu i użytkowania,
- powstać w ciągu ostatnich trzech lat (praca nie może wcześniej brać udziału w innych konkursach).

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 20.000 zł.

Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej organizowanej w Galerii Centrum Designu Gdynia.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-16