Młodzi na start 2018

Opublikowano 2018-01-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie: studenci kierunków związanych z wzornictwem przemysłowym, osoby interesujące się wzornictwem przemysłowym, zawodowi projektanci lub nieformalne grupy projektowe złożone z takich osób – pod warunkiem, że działają na rynku nie dłużej niż 5 lat.

Opis 
Tematem tegorocznej edycji konkursu dla designerów MŁODZI NA START jest „Drugie życie mebla. Recykling – potrzeba czy trend?”.

Praca konkursowa powinna spełniać trzy kryteria:
• prawidłowa interpretacja tematu,
• estetyka wykonania,
• spójność funkcji i formy.

Można zgłaszać gotowe prace (wykonane w skali 1:1),  które powstały w ciągu ostatnich 3 lat i nie brały udziału w innych konkursach.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagroda
Główną nagrodą jest 10.000 zł.

Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej organizowanej w dniach 6-15 lipca 2018 w Galerii Centrum Designu Gdynia.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-07