„Miasto – literatura – kadr” konkurs na krótką formę komiksową

Opublikowano 2022-06-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Zainspiruj się twórczością literatów związanych z Gliwicami i stwórz komiks, który będzie interpretacją ich twórczości! Centrum Kultury Victoria zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie komiksowym „Miasto-literatura-kadr”.

Konkurs skierowany jest do profesjonalistów i amatorów. Każdy autor może zgłosić tylko jedną pracę zainspirowaną działalnością literacką: Horsta Bienka, Wolfganga Bittnera, Tadeusza Różewicza, Piotra Petera Lachmanna, Szczepana Twardocha, Zbigniewa Rokity, Wojciecha Chmielarza, Adama Zagajewskiego, Juliana Kornhausera, Wojciecha Pszoniaka, Krzysztofa Siwczyka.

Objętość komiksu nie może przekraczać 5 stron formatu A4. Wymagany jest układ pionowy.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 15 lipca 2022 r.

Nagrody
• I miejsce – 2.500 zł
• II miejsce – 1.500 zł
• III miejsce – 1.000 zł

Wybrane komiksy zostaną wydane w pokonkursowej antologii.

Strona konkursu