Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego

Opublikowano 2022-07-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest wsparcie i promocja światowego szkła artystycznego i szklarskiego designu jako dyscyplin mających szczególne znaczenie dla tradycji Dolnego Śląska, jako jednego z historycznych, wiodących regionów szklarskich w Europie. 

Do konkursu można zgłaszać prace z dziedziny szkła artystycznego

Zdjęcia prac należy przesyłać droga elektroniczną. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu będą zobowiązane dostarczyć oryginały prac do Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2022 r.

Nagrody
• Dolnośląska Nagroda Główna – 25 000 zł brutto
• Nagroda Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu – udział w warsztatach i sympozjum szkła artystycznego e-Glass Festival
• Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – zapewnienie minimum dwutygodniowej rezydencji w renomowanej jednostce artystycznej, specjalizującej się w szkle artystycznym (np. w Pilchuk Glass School);
• Nagroda Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze – warsztaty w Laboratorium Szkła
• Nagroda Muzeum Szkła we Lwowie – udział w Międzynarodowym Sympozjum Szkła Dmuchanego we Lwowie

Strona konkursu