Międzynarodowy Konkurs Plakatu z okazji 100-lecia PKOl

Opublikowano 2019-05-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat z okazji 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Ideą konkursu jest odwołanie się do postaci olimpijczyka jako bohatera wyobraźni zbiorowej oraz do humanistycznych wartości sportu olimpijskiego, takich jak: dążenia do doskonałości, szacunku, uczciwości, solidarności, wspólnotowości, zachowania godności ludzkiej, wzajemnego zrozumienia, pokojowego współzawodnictwa, radości płynącej z wysiłku sportowego. Warto z okazji 100-lecia powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego popularyzować te wartości w świadomości społecznej oraz dążyć do utrwalenia kulturowego dziedzictwa igrzysk olimpijskich.

Projekt plakatu wraz ze skanem wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia należy przesłać mailem. Kartę zgłoszenia należy przesłać również pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I nagroda: 15.000 zł
• II nagroda: 10.000 zł
• III nagroda: 5.000 zł
• trzy wyróżnienia po 3 000 zł