III międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci

Opublikowano 2018-06-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Dwie Siostry.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest przede wszystkim do projektantów książek, grafików, ilustratorów, plastyków oraz studentów uczelni artystycznych, a także do scenarzystów i autorów tekstów. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Opis
Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci, w języku polskim lub angielskim. 

Wciąż przyświecają nam te same idee i cele. Chcemy, by konkurs przyczyniał się do budzenia potencjału tkwiącego w młodych twórcach i autorach utworów literackich dla dzieci, zwracał uwagę opinii publicznej na wagę dbałości o jakość estetyczną i edytorską książek dziecięcych, by wyznaczał w tej dziedzinie najwyższe standardy i wspierał rozwój polskiej książki dziecięcej i jej międzynarodowej obecności.

Bezpośrednim celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie utalentowanych twórców i autorów tekstów i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.

Praca konkursowa powinna zawierać scenariusz/konspekt książki lub scenorys/storyboard książki, a także 3 gotowe rozkładówki i okładkę (szczegóły w regulaminie).

Prace można zgłaszać od 15 listopada do 15 grudnia 2018 roku.

Nagrody
Przewidziane są następujące nagrody:
• nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe,
• nagroda w postaci wydania książki,
• udział najlepszych projektów w wystawie pokonkursowej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-12-15