Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON 2018

Opublikowano 2017-10-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Legnickie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać rysunki, grafiki oraz inne prace plastyczne i fotograficzne, wykonane w dowolnej technice, powstałe w latach 2017-2018.

Autorzy mogą zgłaszać swoje prace w dwóch działach:
• dział I – temat: EMPATIA
• dział II – SATYRA I ŻART

Preferowane będą rysunki bez podpisów.

Prace należy przesyłać pocztą. Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• Grand Prix SATYRYKONU 2018: szczerozłoty kluczyk oraz nagroda pieniężna w wysokości 8.000 zł
• 2 złote medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 6.000 zł każda
• 2 srebrne medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.500 zł każda
• 2 brązowe medale oraz nagrody pieniężne w wysokości 5.000 zł każda
• 4 wyróżnienia po 4.000 PLN
• nagroda dyrektora Legnickiego Centrum Kultury za fotografię, w wysokości 4.000 zł
• nagroda Prezydenta Miasta Legnicy w wysokości 4.000 zł
Przewidziana jest również nagroda dla autora najlepszego DEBIUTU oraz STUDENCKIEGO DEBIUTU.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-02
Strona konkursu satyrykon.pl/regulamin/