Międzynarodowa Nagroda MANGA 2020

Opublikowano 2020-04-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Do konkursu można zgłaszać mangi wykonane w okresie ostatnich trzech lat (2017-2020). Praca musi mieć co najmniej 16 stron.

Wydrukowane mangi należy przesyłać na adres Wydziału Informacji i Kultury Ambasady Japonii w Warszawie lub bezpośrednio do Japonii (szczegóły na stronie Ambasady Japonii).

Każdy autor może przesłać tylko jedną pracę.

Nagrody
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w Tokio. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na 10 dni do Japonii.

Termin
Prace można przesyłać do 19 czerwca 2020 r.

Strona konkursu