Mazda Design 2019

Opublikowano 2019-02-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest  Republic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Przyrzekającym nagrody jest Mazda Motor Logistics Europe.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci kierunków projektowych, artystycznych i technicznych.

Opis

Dziesiąta jubileuszowa odsłona konkursu projektowego – Mazda Design 2019 – to dobry moment na chwilę oddechu, a także refleksję nad tym, w jaki sposób kształtujemy naszą przestrzeń życiową i jak rozumiemy nasze poczucie komfortu. Dlatego tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „MA” – wieloznacznym, japońskim słowem oznaczającym m.in.: „przestrzeń pomiędzy”, „pauzę”, „odstęp” czy właśnie „oddech”. Idea „MA” odwołuje się do japońskiej filozofii postrzegania przestrzeni, tworzenia sztuki, sposobu projektowania, a nawet – ogólniej – sposobu życia. Najprościej można powiedzieć, że „MA” to czas i przestrzeń niezbędne do realizacji jakiegoś dzieła czy kształtowania własnego życia – „MA” to pustka, która czeka żeby zostać wypełniona właściwym sensem.

Konkurs rozgrywany jest w trzech kategoriach: Człowiek, Przestrzeń i Znak.

CZŁOWIEK – przedmiot, który będzie zwiększał komfort życia poprzez minimalizowanie nadmiaru bodźców;
PRZESTRZEŃ – obiekt, który swoje piękno i funkcje będzie ujawniać w relacjach przestrzennych ze światłem;
ZNAK – nowe logo marki Mazda, które będzie stanowić symbol wejścia marki w nową erę projektowania samochodów.

Prace konkursowe w postaci plików JPG, GIF, BMP, TIFF, PNG należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. 

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• Grand Prix: 5.000 zł
• I miejsce w kategorii „Człowiek”: statuetka oraz 10.000 zł
• I miejsce w kategorii „Przestrzeń”: statuetka oraz 10.000 zł
• I miejsce w kategorii „Znak”: statuetka oraz 10.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-04-16
Strona konkursu mazdadesign.pl/