Mała Rzecz 2017

Opublikowano 2017-07-25

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Małopolski Instytut Kultury w Krakowie oraz Krakowskie Szkoły Artystyczne.

Uczestnicy
Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają projektantów, dizajnerów i studentów kierunków artystycznych.

Opis
Przedmiotem konkursu jest projekt użytkowego prezentu, inspirowanego dowolnym przedmiotem z zasobów Wirtualnych Muzeów Małopolski, udostępnionych w domenie publicznej.

W Wirtualnych Muzeach Małopolski znajdują się niezwykłe zasoby – ponad 1000 zdigitalizowanych obiektów z 39 małopolskich muzeów. Z tego ponad 800 obiektów w domenie publicznej, co oznacza, że są one dostępne dla każdego, do wykorzystania w dowolnym celu. Organizując konkurs Mała Rzecz 2017, chcielibyśmy zachęcić Was do kreatywnego przetwarzania, czerpania motywów, tworzenia nowych przedmiotów inspirowanych tymi obiektami.
Na czym ma polegać nawiązanie i inspiracja pierwowzorem? Pozostawiamy to Waszej wyobraźni i intuicji! Ważne, aby odwoływać się do obiektów dostępnych w domenie publicznej.

Praca konkursowa powinna zawierać opis koncepcji, wizualizację lub zdjęcie przedmiotu, parametry techniczne, informację o obiekcie z Wirtualnych Muzeów Małopolski, do którego nawiązuje projekt.

Nagrody
I miejsce:
- nagroda finansowa w wysokości 4.000 zł
- możliwość wprowadzenia do produkcji zaprojektowanego przedmiotu
- półroczne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych na wybranym kierunku

II miejsce:
- nagroda finansowa w wysokości 2.000 zł,
- możliwość wprowadzenia do produkcji zaprojektowanego przedmiotu,
- trzymiesięczne stypendium w Krakowskich Szkołach Artystycznych na wybranym kierunku

III miejsce
- nagroda finansowa w wysokości 1.000 zł
- możliwość wprowadzenia do produkcji zaprojektowanego przedmiotuTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-20