„Łódzkie ściany” konkurs na projekt muralu iluzorycznego

Opublikowano 2017-07-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Łodzi.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz zespoły autorskie składające się z osób fizycznych.

Opis
Przedmiotem konkursu są projekty murali iluzorycznych. Murale mają być wykonane na ścianach dwóch kamienic w Łodzi: przy ul. J. Kilińskiego 41 oraz przy ul. A. Struga 48. Można zaprojektować jeden lub dwa murale.

Zadaniem uczestników jest stworzenie muralu iluzorycznego, a zarazem dającego obserwatorowi poczucie realności lub wręcz łudzącego, że przedstawiony na płaszczyźnie obraz jest kontynuacją lub rozszerzeniem otaczającej rzeczywistości. Ponadto, Organizator oczekuje, że przedstawiony mural będzie podejmował dyskusję lub kontynuował istniejący na danej kamienicy język architektoniczny. Odpowiednie zastosowanie zasad perspektywy oraz pozostałych środków malarskich powinno wywoływać u odbiorcy złudzenie trójwymiarowości. Efekt iluzoryczności może zostać uwydatniony dzięki wykorzystaniu prawdziwych elementów architektonicznych istniejących na zadanej ścianie. Treść muralu musi korespondować z otoczeniem, nawiązywać do tożsamości miejsca, wpasować się w klimat miasta. 

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 września 2017 r. do godz. 14:00.

Nagrody
• Nagrody za projekt muralu na kamienicy przy ul. J. Kilińskiego 41
I nagroda – 7 500 zł
II nagroda – 5 000 zł
III nagroda – 3 500 zł
Pula nagród przeznaczona na wyróżnienia – 3 000 zł
Honorowa Nagroda Architekta Miasta – 4 000 zł

• Nagrody za projekt muralu na kamienicy przy ul. A. Struga 48
I nagroda – 7 500 zł
II nagroda – 5 000 zł
III nagroda – 3 500 zł
Pula nagród przeznaczona na wyróżnienia – 3 000 zł
Honorowa Nagroda Architekta Miasta – 4 000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-11