Skip to main content

Konkurs na projekt plakatu „#łączymykoncertowo”

Opis

11.03.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat nawiązujący do hasła „łączymy koncertowo”.

Hasła można użyć jako inspiracji, poddać go interpretacji lub wykorzystać jako motyw przewodni projektu.

#łączymykoncertowo to hasło związane nierozerwalnie z misją Narodowego Centrum Polskiej Piosenki, wyrażającą się w tworzeniu miejsca otwartego i działającego w myśl przekonania, że muzyka jest siłą, która potrafi łączyć i budować.

#łączymykoncertowo to idea jednoczenia ludzi i tworzenia koncertowej społeczności opartej na emocjach, pasji i szacunku.

Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

Plakat należy przesłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 16 maja 2024 r.

Nagrody
• I miejsce – 3.000 zł
• II miejsce – 2.000 zł
• III miejsce – 1.500 zł

Strona konkursu