Konkursu na projekt logo i szaty graficznej serwisu Archiwów Państwowych – Szukaj w Archiwach

Opublikowano 2017-09-12

Opis

Organizator
Narodowe Archiwum Cyfrowe organizuje konkurs we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, profesjonalistów – osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym oraz studentów kierunków projektowych.

Opis
Przedmiotem konkursu jest projekt logo i szaty graficznej serwisu Archiwów Państwowych – Szukaj w Archiwach.

Celem konkursu jest wybór nowego logo i szaty graficznej serwisu Szukaj w Archiwach (szukajwarchiwach.pl). Jest to serwis, w którym archiwa państwowe oraz inne instytucje udostępniają opisy i skany materiałów. Obecnie w serwisie jest ponad 7 milionów opisów archiwaliów oraz ponad 25 milionów skanów. Nowa identyfikacja powinna pokazać, że archiwa państwowe są otwarte na użytkownika, a naszym celem jest zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do materiałów archiwalnych. Poprzez serwis Szukaj w Archiwach chcemy inspirować do odkrywania dziedzictwa i uczyć jak z niego korzystać.

Konkurs jest dwuetapowy.
I etap – zainteresowani udziałem w konkursie prezentują swoje portfolio. Portfolio powinno zawierać projekty identyfikacji wizualnych, w szczególności projekty związane z projektowaniem publikacji cyfrowych m.in. strony www. Jury oceni zgłoszenia i wybierze pięciu finalistów.
II etap – finaliści zostaną zaproszeni do odpłatnego przygotowania wstępnej koncepcji logotypu i wybranych stron serwisu. Jury oceni projekty i wybierze zwycięzcę.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Każdy z pięciu finalistów otrzyma 2.000 zł za wykonanie wstępnej koncepcji logotypu i wybranych stron serwisu.
Zwycięzca konkursu otrzyma 40.000 zł brutto za zrealizowanie projektu w pełnym zakresie.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-24