Konkurs na album komiksowy poświęcony 100-leciu Zaślubin Polski z Morzem

Opublikowano 2019-05-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Celem konkursu jest wyłonienie twórcy 48-stronicowego album komiksowego poświęconego Zaślubinom Polski z Morzem.

10 lutego 1920 roku generał Józef Haller wrzucając pierścień do Zatoki Puckiej symbolicznie przywrócił Polsce dostęp do Bałtyku.

Zdarzenia które mogłyby m.in. znaleźć swoje odzwierciedlenie w komiksie:
• Przebieg i skutki rewolucji listopadowej 1918 r. w prowincji Prusy Zachodnie, a w tym w Gdańsku.
• Zakończenie I wojny światowej i jej skutki.
• Wybory do Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu i jego skutki.
• System polskich Rad Ludowych w b. Prusach Królewskich i ich działalność. Podkomisariat Naczelnej Rady Ludowej w Gdańsku i tworzenie zrębów polskich instytucji publicznych. Przyjazd Paderewskiego do Gdańska w XII 1918 r. Rola prasy. Tworzenie systemu oświaty polskiej.
• Działalność konspiracyjna ludności polskiej na Pomorzu Gdańskim. Powstanie, działalność i znaczenie Organizacji Wojskowej Pomorza (dr Franciszek Kręcki). Powstanie wielkopolskie a Pomorzanie. Perspektywa lądowania w Gdańsku wojska polskiego utworzonego we Francji (XII 1918 – IV 1919).
• Znaczenie portu gdańskiego. Alianckie transporty pomocy żywnościowej dla Polski (od lutego 1919 r.).
• Konferencja pokojowa w Paryżu a zabiegi o przyznanie Pomorza (w tym Gdańska) Polsce. Legendarna misja delegatów kaszubskich do Paryża. Akcja wiecowa ludności polskiej skierowana do Wielkich Mocarstw (nasilenie IV 1919). Traktat wersalski i jego postanowienia. 
• Przygotowania do przejęcia fragmentu Pomorza przez Polskę. Wytyczanie nowych granic państwowych. Zabiegi o zachowanie majątku publicznego w polskiej części Pomorza i starania o nie wywożenie go na tereny niemieckie. Przygotowanie administracji polskiej, utworzenie województwa pomorskiego. Przygotowania do plebiscytów na Powiślu i Mazurach. Formowanie Dywizji Strzelców Pomorskich. Pokojowe zajęcie części Pomorza przez wojsko polskie.
• Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku 10 lutego 1920 r.
• Warto sięgnąć do lokalnych postaci i bohaterów wydarzeń z okresu 1918 – 1920. Akcję komiksu należy osadzić w pomorskich realiach, a przez to je spopularyzować.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zarysu scenariusza komiksu i 4 przykładowych plansz w formacie A4.

Prace należy dostarczyć w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie). Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 lipca 2019 r. (decyduje data doręczenia pracy do Organizatora).

Nagroda
Nagrodą jest 8.000 zł, w tym 4.000 zł za rysunki i 4.000 zł za scenariusz.

Autor/autorzy komiksu otrzymają nagrodę po wykonaniu 48 stronicowego albumu. Album zostanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku.