Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej SZUKAMY NIKIFORA 2021

Opublikowano 2021-09-09

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są firma Arche S.A. z siedzibą w Siedlcach oraz Fundacja Leny Grochowskiej.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do artystów amatorów. Uczestnik musi mieć ukończone 16 lat.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace z zakresu malarstwa, grafiki i rysunku.

Każdy autor może zgłosić nie więcej niż 3 prace.

Prace należy przesłać pocztą.

Nagrody
• Grand Prix: 3.000 zł (nagrodzona praca przechodzi na własność organizatora)
• I nagroda: 1.000 zł
• II nagroda: 600 zł
• III nagroda: 400 zł
• wyróżnienia specjalne i honorowe

Termin
Prace można przesyłać do 15 października 2021 r. 

Strona konkursu