Konkurs Stowarzyszenia Wikimedia Polska „Poużywaj sobie”

Opublikowano 2020-05-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska z siedzibą w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
„Poużywaj sobie” to konkurs na najlepsze kolaże i remiksy tworzone z materiałów udostępnianych przez instytucje kultury w Wikimedia Commons. 

Tematyka prac powinna nawiązywać do idei wolności i otwartości. 

Stowarzyszenie Wikimedia Polska ogłasza nowy konkurs na remiks wolnej kultury, pod hasłem “Poużywaj sobie!”. Celem inicjatywy jest zbudowanie świadomości wobec zasobów i możliwości, jakie dają materiały na wolnej licencji oraz zachęcenie jak największej ilości osób do tworzenia kolaży na podstawie zbiorów instytucji kultury udostępnionych w Wikimedia Commons. Konkurs jest częścią inicjatywy GLAM (Galleries, Libraries, Archives, Museums), która łączy instytucje kultury i Wikipedię w celu szerokiego upowszechniania sztuki w internecie, w oparciu o wolne licencje. Wikimedia Polska organizuje go we współpracy z Centrum Cyfrowym, które zrealizowało siostrzany projekt "Poużywaj sobie! Kolekcje warszawskich instytucji kultury w sieci". 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac. 

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- pojedynczy remiks,
- cykl remiksów składający się co najmniej z trzech prac.

Nagrody

Kategoria „Pojedynczy remiks”

• I miejsce: 1.500 zł
• wyróżnienia o łącznej wartości 750 zł

Kategoria „Cykl remiksów”

• I miejsce: 1.500 zł
• wyróżnienia o łącznej wartości 750 zł

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2020 r.

Strona konkursu