Konkurs rysunkowy „Ruch – Czas – Przestrzeń”

Opublikowano 2019-09-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Pinata.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów, absolwentów i studentów IV i V roku wyższych uczelni artystycznych.

Opis

Do udziału w konkursie zapraszamy artystów zajmujących się zarówno rysunkiem tradycyjnym jak i poszukujących zupełnie nowych, indywidualnych rozwiązań. Zachęcamy do eksperymentów, wyjścia poza tradycyjne media i tworzenia własnych technik rysunkowych.

Zgłaszane prace powinny odnosić się do tematu CZAS – RUCH – PRZESTRZEŃ lub do jednego z tych trzech pojęć.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie od 1 do 3 prac rysunkowych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: czas.ruch.przestrzen@gmail.com (szczegóły w regulaminie).

Wybrane przez Jury prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1.200 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-11-04