Wiersz + Obraz

Opublikowano 2017-03-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos”

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „150-lecie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół”.

Pierwsze gniazdo Towarzystwa zostało założone 7 lutego 1867 r. we Lwowie. Z czasem „Sokół” stał się patriotyczną organizacją masową, stawiająca na zrównoważony rozwój ciała i ducha. Członkami Towarzystwa byli m.in. wybitni pisarze i poeci, jak Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Jan Kasprowicz, Henryk Sienkiewicz czy Karol Wojtyła.

Przedmiotem konkursu jest plastyczna interpretacja wybranych wierszy Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Jana Kasprowicza i Karola Wojtyły

Prace konkursowe mogą być wykonane w następujących technikach: malarstwo, rysunek, grafika i fotografia. Maksymalny wymiar prac: 70 x 100 cm.

Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Profesjonalne jury konkursu w składzie Krzysztof Kuczkowski – poeta, Aleksandra Prusinowska – malarka (ASP w Gdańsku) i Rosvita Stern – malarka, pedagog, kuratorka, przyzna nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez organizatorów i fundatorów.