Konkurs poetycko-plastyczny „Wiersz+Obraz”

Opublikowano 2021-05-10

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena”. 

Prace konkursowe mogą być wykonane w następujących technikach: malarstwo, rysunek, grafika i fotografia. Maksymalne wymiary pracy to 70 x 100 cm.

Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regualminie).

Termin
Prace należy dostarczyć do 31 sierpnia 2021 r.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i finansowe. 

Strona konkursu