Wiersz + Obraz

Opublikowano 2019-07-12

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Towarzystwo Przyjaciół Sopotu i dwumiesięcznik literacki „Topos”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „Pan Cogito”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej poezją – w tegorocznej edycji wierszem Zbigniewa Herberta ze zbioru Pan Cogito. Tom ten przez krytyków i badaczy literatury został w ankiecie „Sto tomów na stulecie 1918 – 2018” uznany za najlepszą książkę naszej współczesności.

Prace konkursowe mogą być wykonane w następujących technikach: malarstwo, rysunek, grafika i fotografia. Maksymalne wymiary pracy to 70 x 100 cm.

Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe i finansowe. Zdobywca głównej nagrody otrzyma 3.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-08-25