Konkurs o Nagrodę Artystyczną UAP – Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie 2020

Opublikowano 2019-12-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów (2017 i 2018) kierunku malarstwo na państwowych uczelniach artystycznych w Polsce

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od jednego do pięciu obrazów z lat 2018-2020.

Obrazy mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej. Żaden z boków nie może być dłuższy niż 200 cm.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Nagroda Artystyczna UAP wynosi 10 000 złotych. Wszystkie osoby nominowane do Nagrody otrzymają zaproszenie do udziału w wystawie konkursowej oraz nagrody rzeczowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-02-29
Strona konkursu nowyobraz.uap.edu.pl/