Konkurs na znak graficzny

Opublikowano 2019-08-29

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Białymstoku oraz Urząd Miasta Hajnówka.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować znak graficzny, którym oznaczane będą lokalne produkty i inicjatywy promujące miasto Hajnówka.

Celem konkursu jest stworzenie logo/znaku graficznego, które stanie się motywem, grafiką lub wzorem użytkowym m.in. produktów wytwarzanych w ramach świadczenia usług społecznych na terenie miasta Hajnówka lub produktów promujących miasto Hajnówka. Stworzony znak będzie wykorzystywany m.in. do ekspozycji zewnętrznych (np. baner, billboard, plakat, roll-up, tablica na elewacji budynku) i oznakowania produktów (np. etykiety). 

Projekt powinien uwzględniać lokalne tradycje, design, potencjał przyrodniczy i kulturowy miasta Hajnówki i Regionu Puszczy Białowieskiej, jak również wykazywać związek z założeniami Marki Hajnówka oraz spójność z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Hajnówka (link:
http://www.hajnowka.pl/urzad1/strategia-marki-hajnowka.html).

Prace konkursowe należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 4.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30