Konkurs na symbol obchodów 100-lecia Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Opublikowano 2017-11-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz firmy.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować przedmiot, który upamiętni jubileusz 100-lecia Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Może to być np. medal albo statuetka.

Prace można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Biura Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Nagrody
I miejsce: 6.000 zł
II miejsce: 3.000 zł
III miejsce: 1.000 zł