Konkurs na realizacje artystyczne w ramach 18. Przeglądu Sztuki SURVIVAL

Opublikowano 2021-01-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Art Transparent.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do artystów sztuk wizualnych.

Opis
Celem konkursu jest wyłonienie projektów artystycznych, które zostaną zrealizowane i zaprezentowane podczas 19. Przeglądu Sztuki SURVIVAL. Przegląd odbędzie się w dniach od 25 do 29 czerwca 2021 w budynku kotłowni byłego Pafawagu (wcześniej fabryki Linke-Hofmann-Werke) we Wrocławiu.

„Nigdzie stąd nie pojedziecie” jest hasłem przewodnim, do którego powinny odwoływać się składane proponowane zgłoszenia.

[...] Mobilność – rozumiana jako kosmopolityzm, elastyczność, podróżowanie i dynamizm – do niedawna była jednym z wyrazów pozycji społecznej i artystycznej. W perspektywie świata sztuki, sieciowanie i bycie wszędzie miały być jednym z warunków sukcesu, a przynależenie do różnych miejsc i kontekstów jednym z elementów budowania widzialności i kapitału symbolicznego. Taka dynamika budowania relacji i funkcjonowania podlega krytyce nie tylko dlatego, że w izolacji zdaje się nie mieć większego znaczenia, czy rozmówca widziany na ekranie jest ulicę, czy kontynent dalej. Bezruch okazuje się nowym sposobem funkcjonowania.

W przeszłości jedna z największych w Europie fabryka maszyn i taboru kolejowego, obecnie przekształcana w usługowo-mieszkaniowy fragment miasta, budynki i historia Pafawagu oferuje istotny kontekst dla hasła „Nigdzie stąd nie pojedziecie”, zarówno jako ślad po innym porządku produkcyjnym i obieranym kierunku rozwoju, jak i w dosłownym badaniu historii mobilności. O ile są to istotne konteksty, zależy nam by wystawa w 2021 nie była ściśle poświęcona samemu Pafawagowi.

Przesyłając propozycję prosimy, by mieć na uwadze charakter dostępnych przestrzeni; ze względu na dużą kubaturę otwartych pomieszczeń i trudność w wydzieleniu indywidualnych pomieszczeń na poszczególne realizacje, jesteśmy zainteresowani propozycjami site-specific które uważnie przyglądają się konkretnemu miejscu. Przewidujemy także wykonanie realizacji na zewnątrz budynku.


fot. Małgorzata Kujda

Propozycje realizacji artystycznych należy przesyłać mailem. W zgłoszeniu należy przedstawić ogólną ideę projektu, listę materiałów potrzebnych do zrealizowania pracy oraz szacunkowy koszt realizacji. Do formularza należy dołączyć wizualizację projektu oraz portfolio lub CV artysty (szczegóły w regulaminie).

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 14 lutego 2021 r.

Nagroda
Wybrane projekty zostaną zrealizowane i zaprezentowane podczas 19. Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

Strona konkursu