Konkurs na projektu ulotki reklamowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

Opublikowano 2017-06-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla studentów szkół wyższych o profilu artystycznym i architektonicznym.

Opis
Przedmiotem konkursu jest projekt ulotki reklamującej Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. Po złożeniu ulotka powinna przyjąć dowolną formę przestrzenną, która przywodzi na myśl obiekt architektoniczny (szczegóły w regulaminie).

Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą. Zgłoszenia będą przyjmowane do 9 października 2017 r. do godz. 12:00.

Nagrody
• I miejsce: 2.500 zł
• II miejsce: 1.500 zł
• III miejsce: 1.000 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-09