Konkurs na projekt rzeźby „Sukiennik Szwajcarii Połczyńskiej”

Opublikowano 2022-12-08

Opis

Organizator
Konkurs jest organizowany przez Gminę Połczyn-Zdrój oraz Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować rzeźbę przedstawiającą legendarnego sukiennika.

„Niegdyś, w ostatnim dniu Zielonych Świątek wyruszył na spacer miejscowy sukiennik, żeby wygrzać się na słońcu i przy okazji obejrzeć nowe źródło, o którym wieść dotarła do miasta. Gdy stanął nad strumieniem, zaczerpnął wody źródlanej i napił się. Pijąc wodę z dłoni przy okazji przemył chore oczy, a że nie grzeszył zgrabnością, wpadł chorą stopą (na której był guz) do błota. Już w drodze powrotnej do domu i później w nocy spocił się mocno, a nazajutrz odczuł widoczną poprawę schorzałych oczu i nogi. Zachęcił więc do wyprawy nad źródełko swojego gospodarza, rajcę miejskiego, który tak dalece zapadł na piersiową chorobę, że w przeciągu czterech tygodni zjadł zaledwie kromkę chleba. Rajca posłuchał i ruszył wraz z synem do źródła. Drogę powrotną odbyli już bez odpoczynku, a rajca zjadł pono tego wieczoru całego kuraka, no i ozdrowiał”.
Źródło: Tadeusz Garczyński, Połczyn-Zdrój i okolice. Przewodnik. Poznań 1977, str. 45

„…zdrój leczniczy wybił w miesiącu maju 1688 r…z dość wysokiego wzgórza nieopodal puszczy. Dnia tego dokładnie oznaczyć nie można, ale było to krótko przed Zielonymi Światkami, pod koniec miesiąca maja, mniej więcej 26 albo 28. Zdrój ten czynił wody potoku… jeszcze aż po piaty dzień, ku ogólnemu podziwowi, mętne i białawe… Pewne jest, że źródło to bije nierówno, czasem mocniej, czasem słabiej, przynosi ze sobą minerały, ale w zmiennych ilościach, obficiej wtedy, gdy silniej wylewa, o czym wnosić można i z koloru, i z zapachu…”
Źródło: Richard Maske Geschichte der Stadt Bad Polzin i. Pom, Stettin 1937

Rzeźba powinna mieć wysokość 20 – 50 cm. 

Projekt powinien zakładać możliwość wykonania rzeźby w mosiądzu lub brązie.

Pracę należy dostarczyć w postaci wydruku (format A3) oraz w wersji elektronicznej (pliki PDF na dowolnym nośniku).

Termin
Termin zgłaszania prac upływa 28 lutego 2023 r.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Strona konkursu