Konkurs na projekt neonu

Opublikowano 2020-07-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Edukacji Kulturalnej w Lublinie oraz Centrum Kultury w Lublinie – Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie REWIRY.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować neon, który Organizator zamierza umieścić na elewacji budynku Centrum Kultury w Lublinie.

Założeniem Organizatora jest uzyskanie w wyniku konkursu projektu neonu pozwalającego na jego realizację na budynku Centrum Kultury w Lublinie. Projekt powinien uwzględniać:
– charakter prowadzonej w budynku działalności,
– kontekst przestrzenny,
– możliwości realizacyjne. 

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2020 r.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Strona konkursu