Konkurs na projekt muralu „Naramowice – wczoraj i dziś”

Opublikowano 2022-04-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural nawiązujący do hasła „Naramowice – historia i teraźniejszość"

Oczekiwane są kompozycje, które językiem obrazu przybliżą odbiorcom, jak wyglądała przeszłość tej części Poznania. Rdzenni mieszkańcy osiedla doskonale pamiętają czasy gospodarstwa ogrodniczego i wystaw sprzętu rolniczego, które kilkadziesiąt lat temu odbywały się w okolicach obecnej ul. Karpiej. Nowi mieszkańcy, których do życia na Naramowicach może przekonać wygodny dojazd tramwajem na osiedle, dopiero będą odkrywali tożsamość tej części Poznania. A dzieje Naramowic są długie i niezwykłe – to ponad 650 lat przemian, od majątku szlacheckiego, poprzez wieś rozwijającą się wokół dworu, na którą wpływ mieli również osadnicy olenderscy, XX-wieczny kombinat ogrodniczy, aż po obecny typowo miejski kompleks mieszkaniowy.

Projekt powinien się składać z dwóch części: wizualizacji muralu oraz osobnego pliku z projektem wykonawczym.

Zwycięski projekt zostanie zrealizowany na ścianie budynku przy ul. Tyrwackiej 29 w Poznaniu.

Termin
Projekty należy dostarczyć do 30 maja 2022 r. do godz. 14:00

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Strona konkursu