Konkurs na projekt muralu

Opublikowano 2021-03-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Grajewskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural dla Grajewskiego Centrum Kultury.

“ Projekt muralu powinien odwoływać się do kulturalno-historycznego dziedzictwa Grajewa i nawiązywać do wielokulturowej i wieloreligijnej przeszłości miasta. 

Przewiduje się, że zwycięski projekt muralu zostanie wykonany na tylnej elewacji Grajewskiego Centrum Kultury, od strony ul. Łaziennej.

Projekt należy dostarczyć w formie wydruku oraz w postaci plików zapisanych na nośniku elektronicznym.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2021 r.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 700 zł.

Strona konkursu