Konkurs na projekt muralu

Opublikowano 2020-11-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, który zostanie zrealizowany na ścianie budynku bibliotecznego przy ul. Wałowej 24 w Gdańsku. 

Mural swoją treścią ma nawiązywać do historii Gdańska i bogatych zbiorów bibliotecznych.
Proponowane są dwa tematy działań artystycznych:
a) wizerunek wybitnego gdańszczanina Jana Heweliusza,
b) książka/biblioteka.

Projekt należy przedłożyć na papierze lub folii oraz w formie elektronicznej.

Do projektu muralu należy dołączyć kosztorys wykonawczy i harmonogram realizacji.

Termin
Pracę konkursową należy dostarczyć do 30 listopada 2020 r.

Nagroda
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 15.000 zł.

Strona konkursu