Konkurs na projekt logo z hasłem promocyjnym

Opublikowano 2019-07-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować logo powiatu tomaszowskiego. Logo powinno zawierać hasło promocyjne.

Prace konkursowe należy dostarczyć w formie wydruku na sztywnym papierze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Do projektu należy dołączyć krótki opis oraz księgę znaku.

Termin składania prac upływa 31 października 2019 o godz. 15:00.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-31