Konkurs na projekt jubileuszowej maskotki Uniwersytetu Gdańskiego

Opublikowano 2020-01-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Biuro Promocji Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować jubileuszową maskotkę Uniwersytetu Gdańskiego.

Maskotka Uniwersytetu Gdańskiego, tworzona w jubileuszowym roku 50-lecia uczelni, powinna odzwierciedlać wartości, którymi kierują się zarówno studenci jak i pracownicy uczelni: otwartość, kreatywność, wzajemny szacunek i tolerancja, wielokulturowość, a także pragnienie zdobywania i pogłębiania wiedzy, społeczne zaangażowanie oraz związek z morzem i tradycjami morskimi.

Chcemy aby była to postać inspirująca, wywołująca pozytywne skojarzenia i odzwierciedlająca charakter największej na Pomorzu uczelni.

Maskotka będzie towarzyszyć przedstawicielom UG podczas wydarzeń sportowych, kulturalnych, związanych z popularyzacją nauki, a także rekrutacją na studia. Jej postać może pojawić się w formie przebrania, gadżetu reklamowego, znaku graficznego, elementu promocji uczelni w druku oraz formach elektronicznych itp. 

Koncepcję maskotki można przedstawić w dowolnej formie. Może to być np. prototyp, rysunek, wizualizacja komputerowa, film. Maskotka musi mieć nazwę.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 3.000 zł.

Termin
Prace będą przyjmowane do 7 lutego 2020 r.

Strona konkursu