Konkurs na projekt i wykonanie muralu w Elblągu

Opublikowano 2019-03-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gmina Miasto Elbląg.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural, którego tematem będzie „Środowisko”. Zwycięzca zrealizuje swój projekt na ścianach podziemnego przejścia pieszo-rowerowego przy ul. Lotniczej w Elblągu.

Prace konkursowe w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej należy składać w Departamencie Urbanistyki i Architektury UM w Elblągu. Termin składania prac upływa 16 maja 2019 o godz. 14:00.

Nagrody
I miejsce: 9.000 zł
II miejsce: 600 zł
III miejsce: 400 zł

Zwycięzca otrzyma nagrodę po wykonaniu muralu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-05-16