Konkurs na projekt i wykonanie muralu w Bydgoszczy

Opublikowano 2017-09-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Bydgoszczy.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci uczelni artystycznych w Polsce oraz artyści tworzący murale.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować mural, który będzie wykonany na elewacji zakładu karnego w Bydgoszczy w dzielnicy Stary Fordon. 

Kompozycja muralu ma podkreślać charakter miejsca oraz nawiązywać do historycznej architektury. Przy projektowaniu należy także uwzględnić kontekst przestrzenny i dopasować kompozycję do osi widokowej panoramy przy wjeździe do miasta.

Prace należy dostarczyć w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej. 

Ze zwycięzcą konkursu zostanie podpisana umowa o dzieło na wykonanie muralu.

Nagroda
Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł.

Na wykonanie muralu Urząd Miasta Bydgoszczy przeznaczy maksymalnie 25.000 zł (w kwocie uwzględniono m.in. zakup farb i wynajęcie podnośnika).Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-30